مدارک تحصیلی

 

 • تحصیلات لیسانس باستان شناسی: از سال ۶۸ الی ۷۲ دانشگاه تهران.
 • تحصیلات فوق لیسانس باستان شناسی: از سال ۷۲ الی ۷۴ دانشگاه تربیت مدرس.
 • دکتری باستان شناسی: علوم تحقیقات تهران ۱۳۹۷

سوابق تدریس

 

 • تدریس در دانشگاه آزاد مشهد- تاریخ معماری ۱۳۷۷
 • تدریس در آموزشگاه الزهرا(س) مشهد- گروه معماری- تاریخ معماری اسلامی و جهان از سال۱۳۸۰ تاکنون ۱۳۹۸
 • تدریس آشنایی با میراث فرهنگی در مرکز آموزش نیروی انتظامی استان و شهرستان تابعه
 • تدریس در گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد بیرجند
 • تدریس در گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
 • تدریس در مرکز علمی کاربردی میراث خراسان رضوی از سال۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۷
 • تدریس در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر خراسان، بنیاد شهید و... تاکنون
 • مدرس ویژه آشنایی با دفاع مقدس در خراسان رضوی

مقالات علمی

 • حاکم نشین قهستان
 • کوچ موقتی ییلاق و قشلاق در قائنات
 • پلهای خراسان -بناهای عام المنفعه
 • مقاله مدارس خراسان
 • مقاله همایش ایران شناسی
 • مقاله خاوران
 • نو یافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد تاریخی سنگ بست

طرح های پژوهشی و مشارکت در هیات های علمی باستان شناسی

 

 • سرپرست هیات بررسی و شناسایی آثار تاریخی سرخس، سال۱۳۷۶
 • سرپرست هیات بررسی و شناسایی آثار تاریخی سبزوار- بخش روداب -۱۳۷۷
 • سرپرست هیات بررسی و شناسایی آثار تاریخی بخش داورزن سبزوار-۱۳۷۹
 • سرپرست هیات گمانه زنی مجموعه تاریخی سنگ بست فریمان-۱۳۸۰
 • سرپرست هیات گمانه زنی رباط طرق مشهد-۱۳۷۹
 • سرپرست گمانه زنی باستان شناسی مسیر خط دوم راه آهن در شهر قدیم نیشابور-۱۳۷۹
 • سرپرست هیات بررسی و شناسایی آثار تاریخی بخش مرکزی قوچان-۱۳۸۰
 • سرپرست هیات بررسی و شناسایی آثار تاریخی بخش فاروج قوچان-۱۳۸۰
 • عضو هیات کاوش های باستان شناسی تپه ازبکی کرج-۱۳۷۹
 • عضو هیات کاوش های باستان شناسی تپه هگمتانه همدان سال۱۳۷۹ و بندیان درگز در سالهای ۷۹و ۷۸
 • عضو هیات بررسی آثار تاریخی شهرستان فردوس- سال۱۳۷۶
 • سرپرست هیات گمانه زنی میل خسرو گرد سبزوار- بهار۱۳۸۱
 • گمانه زنی باستان شناسی محوگه جلوخان ارامگاه فردوسی اسفند ۹۳
 • گمانه زنی مسیر پیشنهادی عبور لوله اب شرب شهر تاریخی توس خرداد ۹۶
 • گمانه زنی باستان شناسی شهر تاریخی سنگ بست فریمان ۱۳۹۶