سوابق اجرایی و انتصابات استانی و کشوری

 • استخدام در سازمان میراث فرهنگی: خرداد۱۳۷۵.
 • مسئولیت اجرایی: رییس اداره میراث فرهنگی نیشابور از سال ۱۳۷۷-۱۳۷۵
 • کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی خراسان: از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
 • تهیه کننده تلویزیون- گروه مستند سازمان صدا وسیمای خراسان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
 • مسئول دفتر باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی سال ۱۳۸۳
 • مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی ۱۳۸۴
 • مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی سال ۱۳۸۴- ۱۳۸۸
 • رییس هیات مدیره شرکت توسعه گردشگری خرا سان جنوبی سال ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
 • رئیس هئیت دومیدانی خراسان جنوبی۱۳۸۷
 • رئیس دانشکده علمی کاربردی میراث خراسان رضوی از سال۱۳۸۸ تا۱۳۹۲
 • معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی از سال۱۳۸۹ تا۱۳۹۳
 • کارشناس رسمی دادگستری – ابنیه و آثار تاریخی از سال ۱۳۸۹
 • مشاور ایثارگران مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی
 • نماینده صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی خراسان رضوی
 • رئیس گروه موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی استان خراسان رضوی

لوح تقدیر

 

 • دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نماینده وقت مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی)
 • دکتر محمد شریف ملک زاده (معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۱
 • دکتر سید صولت مرتضوی (استاندار وقت خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۷)
 • دکتر اسفندیار رحیم مشایی (معاون وقت رئیس جمهور در سال ۱۳۸۷)
 • دکتر مسعود سلطانی فر (معاون وقت رئیس جمهور در سال ۱۳۹۳)
 • دکتر غلامرضا کریمی نژاد (معاون وقت پشتیبانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی در سال ۱۳۸۹)