با حکم مهدی بازقندی دبیر کل ائتلاف نخبگان ایران، دکتر حسین عباس زاده به عنوان دبیر ائتلاف نخبگان ایران در استان خراسان جنوبی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای حسین عباس زاده با توجه به سوابق ارزشمندتان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی و با تکیه بر تعهد، تخصص و دانش شما، به عنوان دبیر ائتلاف نخبگان ایران در استان خراسان جنوبی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی منصوب می شوید.
ائتلاف نخبگان ایران یک ائتلاف انتخاباتی، فراجناحی، غیرحزبی و مستقل است که هدف آن ضمن برنامه ریزی در جهت مشارکت حداکثری در انتخابات، بکارگیری سرمایه فکری (نخبگـان) بوسیله شناسایی، جذب، پشتیبانی و حمایت معنـوی از داوطلبیـن نخبـه و تائیـد صلاحیت شـده می باشد که با ارائـه لیست ائتلاف در حوزه های انتخاباتی سراسر کشور بتـوانـد نخبگـان را با رای مردم به ارکـان کشـور سـوق دهـد.


انتظار می رود ضمن برنامه ریزی در جهت حضور پرشور مردم در انتخابات و شناسایی داوطلبین نخبه، متخصص، صاحب علم و اندیشه، متعهد، شجاع، مستقل و غیرجناحی، داوطلبین واجـد شرایط را برای قـرار گرفتن در لیست ائتلاف نخبگان ایران در حوزه های انتخاباتی آن استان بعد از رایزنی، برای گزینش نهایی به این دبیرخانـه معـرفی نمایید سپس در چارچوب قـوانین نظام جمـهوری اسـلامی ایـران و معطـوف به تقـویت اتحـاد و انسجـام مـلی و زمینه سازی و ایجاد انگیـزه برای مشـارکت آگـاهانه مـردم در انتخابـات، امـور اطلاع رسانی و تبلیغات اعضای ائتلاف در حوزه های انتخابیه استان مربوطه را ساماندهی و مدیریت نمایید.
امید آن که با همت و پشتکار شما، این ائتلاف مستقل و پویا در ایجاد فضایی پرشور با رونـق مضـاعف در دوازدهمین دوره انتخابـات مجـلس شـورای اسـلامی، نقـش شایسته ای ایفا نماید.
توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند باری تعالی خواستارم.

لینک منبع خبر: ائتلاف نخبگان ایران

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید